تقلب کاران مردم را از هر زمینه ها، سنین و سطح درآمد مختلف در سراسر استرالیا هدف قرار میدهند. همه آسیب پذیر تقلب کاران است و هر کس اطلاعات در مورد چگونگی شناسایی تقلب نیاز دارد. تقلب کاران باهوش هستند و اگر شما نمیدانید که متوجه چه باشید، هر کسی میتواند قربانی تقلب کاران  گردد.

On this page

 

تقلب کاران موفق میشوند چون کار شان مانند چیزی واقعی است و شما را زمانی که انتظار ندارید فریب میدهند. آنها یک پیشنهاد میکنند که به نظر میرسد بیش از حد خوب است، مانند یک تماس تلفونی برای کمک به تعمیر کامپیوتر، و شما را تهدید به پرداخت پول که شما بدهکار نیستید میکنند، یک هشدار از بانک و یا ارتباط از طرف فراهم کننده خدمات تلفونی در مورد یک مشکل با حساب شما و یا حتی یک دعوت نامه به "دوست" کسی از طریق انترنت.

تقلب کاران از فن آوری های جدید بهره گیری کرده وازمحصولات یا خدمات جدید و رویدادهای مهم برای ایجاد داستان های باور کردنی شما را متقاعد میسازد که پول و یا اطلاعات شخصی خود را بدهید. تقلب کاران حتی نقش مقامات دولتی را بازی میکند و ادعاهای نادرست یا از تهدید استفاده میکنند، از قبیل جریمه، دستگیری، تبعید و ترساندن شما به پرداخت پول. این تقلب کاران ممکن است برخی از اطلاعات شخصی شما را از رسانه های اجتماعی بگیرد تا ادعا خود را واقعی نشان دهد.

برای محافظت از خود شما چه میتوانید

هوشیار باشید و برای محافظت از خود از فریب خوردن راهنمایی های زیر را دنبال کنید.

از تقلب هوشیار باشد. وقتی که با تماس ناخوسته از مردم و یا کسب و کار، چه از طریق تلفن، توسط پست الکترونیکی، ایمیل، حضوری و یا در یک سایت شبکه اجتماعی از تقلب هوشیار باشد، همیشه احتمال دارد و ممکن است یک تقلب کار باشد.

با فرد که معامله میکنید بشناسید . اگر شما کسی را تنها از طریق انترنت ملاقات کرده اید ویا از واقعی بودن شرکت مطمئن نیستید زمانی را برای انجام تحقیقات سپری نماید. جستجو تصویر گوگل بر روی عکس و یا جستجو در اینترنت برای دیگران که ممکن است با آنها معامله کرده است کنید.

پیام های مشکوک، پاپ آپ و یا ایمیل را باز نکنید - آنها را پاک کنید. اگر ناآشنا است برای تایید هویت از طریق یک منبع مستقل مانند یک دفترچه تلفن و یا جستجوی انترنتی استفاده کنید. جزئیات تماس ارائه شده در پیام ارسال شده را استفاده نکنید.

اطلاعات شخصی خود را امن نگه دارید. یک قفل در صندوق پستی خود نسب کنید و قبل از پرتاب بل های خود و دیگر اسناد مهم را تکه تکه کنید. رمزهای و شماره پین خود ​​را در یک مکان امن بگذارید. بسیار مراقب باشید در مورد چه مقدار اطلاعات شخصی شما در سایت ها و رسانه های اجتماعی به اشتراک میگذارید.

کامپوتر و موبایل خود را امن نگه دارید. همیشه از رمز حفاظت استفاده کنید، دسترسی با دیگران (از جمله راه دور) را به اشتراک نگذارید، نرم افزار امنیتی و کاپی معلومات خود حفظ کنید. محافظت از شبکه WiFi خود را با یک رمز عبور حفظ کنید و استفاده از کامپوتر عمومی یا WiFi hotspot ها برای دسترسی به حسا بانک انترنتی و یا کمپوتری اطلاعات شخصی، خود داری کنید.

رمز عبوری خود را با دقت انتخاب کنید. رمز را انتخاب کنید که حدس آن برای دیگران مشکل باشد و آن را  به طور منظم تازه نمایید. آن رمز عبوری را  برای هر حساب / و پروفایل استفاده نکنید، و رمز عبور خود را با کسی به اشتراک نگذارید.

 تنظیمات حفاظتی و امنیتی رسانه های اجتماعی خود را بررسی کنید. اگر شما از شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک استفاده میکنید، مراقب باشید که با کی وصل میکنید و چگونگی استفاده از تنظیمات خصوصی و امنیت برای اطمینان و امن خود را یاد بگیرید.

از هر گونه درخواست برای جزئیات یا پول تان مراقب باشید. هرگز پول ارسال و یا به جزئیات کارت تان را ندهید، اطلاعات حساب انترنتی یا کاپی هایی از اسناد شخصی خود را که به کسی نمی دانید یا اعتماد نمیکند ندهید.

در هنگام خریداری انترنتی مراقب باشید. از پیشنهادات که به نظر میرسد بیش از حد خوب است مراقب باشید، و همیشه از یک سرویس خرید انترنتی که شما میدانید و اعتماد دارید استفاده کنید.

چگونه یک چیزی جعلی را فهمید

علایم برای دیدن سند جعلی

اسناد را میتوان به راحتی جعلی کرد. برخی را درست مثل چیزی که واقعی است ساخت اما برخی دیگر ممکن است علایم هشدار دهنده، مانند:

  • سلام عمومی به جای سلام شخصی
  • اسامی سازمان هایی که وجود ندارد
  • ارائه کیفیت پایین
  • کیفیت پایین دستور زبان و املا
  • بیش از حد رسمی و یا مجبور زبان.

اسناد از قبیل برنامه پرواز و اظهارات بانک، یک طرح بندی ساده بوده و با وجود که مشروع است چون چنین کاربه مشتریان اجازه میدهد که آن را از طریق انترنت چاپ کند. این به این معنی است که چنین اسناد بسیار آسان برای جعل میباشد.

علایم برای دیدن ایمیل جعلی

تقلب کاران به راحتی میتوانند یک ایمیل رسمی را جعل کند، با استفاده از آرم و طراحی ایمیل به عنوان شرکت واقعی.

شما بیشتر آماده نمیباشید که یک ایمیل از یک شرکت که قبلاً  شما با آن برخورد داشتید ایمیل دریافت میکنید، مانند خدمات پوستی استرالیا و یا یک سایت خرید. اگر شما در انتظار یک ایمیل نیستید، همیشه قبل از کلیک کردن بر روی هر لینک و یا باز کردن هر فایل مواظب جعلی باشد.

علایم برای دیدن یک پروفایل دوستیابی جعلی

زمانی که یک پروفایل دوستیابی را میبینید، به چیزی غیر معمول که در مورد انتخاب شان است دقت داشته باشید:

  • عکس
  • محل
  • علاقمندی ها
  • مهارت های زبان از روی سابقه مطابقت میشود.

تقلب کاران معمولاً از عکس جعلی که از انترنت دریافت میکنند استفاده میکنند.

نکته: برای کمک به تعیین کردن واقعی بودن کسی که شما راپسندیده یک جستجوی تصویری نماید تا بدانید که آن شخص همان فرد است  که میگویند. شما میتوانید خدمات جستجوی تصویر مانند گوگل یا TinEye را استفاده کنید.

از کجا کمک بگیرید

اگر شما پول به یک تقلب کار از دست داده اید و یا اطلاعات شخصی خود را به یک تقلب کار داده اید، بعید است پول خود دریافت کنید. به هرحال مراحلات که شما برای محدود کردن آسیب و محافظت وجود دارد.

با بانک یا اتحادیه تعاونی خود تماس شوید

اگر شما پول و یا اطلاعات بانکی شخصی خود را به یک تقلب کار ارسال کرده اید، به بانک خود و یا اتحادیه تعاونی خود در تماس شوید. آنها ممکن است قادر به متوقف کردن انتقال پول و یا چک و یا بستن حساب شما را باشد اگر تقلب کاران جزئیات حساب شما را دارد.

اگر شما مطمئن نیستید که شما در حال فریب خوردن هستید، از ارسال پول جلوگیری کنید. تقلب کاران از شما درخواست پول بیشتر تا زمانی که شما متوقف نکردید میکند.

هویت به سرقت رفته خود را دریابید

اگر شما شک دارید که قربانی سرقت هویت هستید، مهم است که شما به سرعت عمل به کاهش خطرکنید که از دست دادن مالی یا سایر خسارات کم شود.

شما میتوانید:

با iDcare درتماس شوید- یک خدمات رایگان از طرف دولت است که با شما کار خواهد کرد تا یک برنامه برای توسعه  پاسخ خاص کمک کند. از ویب سایت iDcare  دیدن کنید و یا با 1300 IDCARE (432273) تماس بگیرید.

درخواست سند به قربانیان مشترک المنافع بدهید- سند برای ادعای که شما قربانی جرم و جنایت هویت بوده اید کمک میکند، و میتواند شما را  برای برقراری اعتبار تان با دولت و یا نهادهای مالی کمک کند. به قربانیان جرم و جنایت هویت مشترک المنافع مراجعه کنید.

تقلب کاران را به دولت اطلاع دهید

با گزارش به مقامات مربوطه، شما به آنها کمک شناسایی تقلب کاران را میکند و افراد دیگر را در مورد تقلب کاران هشدار میدهید.

نوع حادثه نمایندگی

بانکداری

بانک یا مؤسسه مالی

 

 

جرایم اینترنتی

جرایم شبکه اینترنتی استرالیا

تقلب های مالی و سرمایه گذاری

کمیسیون سهام تجارتی استرالیا و سرمایه گذاری

تقلب و سرقت

پلیس محلی شما - شماره تماس 131 444

در ویکتوریا با پلیس محلی خود در تماس شوید

سپم

مقامات ارتباطات و رسانه های استرالیا

تقلب مربوط به مالیات

اداره مالیات استرالیا

تقلب های دیگر ACCC از طریق Scamwatch

دیگران را از تقلب کاران هوشدار دهید

اگر تقلب کاران تماس اولی را از طریق ویب سایت، رسانه های اجتماعی،  ایمیل و یا تلفن گرفتن، با شرکت مربوطه در تماس شوید و اطلاعات تقلب کاران را فراهم کنید. گزارش شما به آنها کمک خواهد کرد که برضد آنها اقدام کند تا کارشان را مختل کند.

شما همچنین باید دوستان و خانواده خود را هشدار دهید. اگر شما یک کسب و کار کوچک هستید، انجمن صنعت خود را و یا دیگر مخاطبین کسب و کار را در مورد تقلب هشدار دهید.

رمز عبوری خود را تغیر دهید.

اگر شما فکر میکنید کامپیوتر و یا دستگاه شما هک شده است، شما باید چک کامل سیستم با استفاده از یک جستجوگر ویروس قابل اعتماد اجرا کنید. وقتیکه این کامل شد، شما باید تمام رمز انترنتی خود را که شما در کامپیوتر استفاده کرده اید تغییر دهید.

اگر شما فکر میکنید که یکی از حساب های انترنتی تان (به طور مثال حساب بانکی، ایمیل، خرید انترنتی و یا حساب رسانه های اجتماعی) به خطر افتاده است، شما باید رمز عبور خود را فورا تغییر دهید.

 با موسسه مشتری های محلی خود در تماس شوید

در حالی که وزارت ملی ACCC  با مسائل حفاظت کار میکند، سازمان های ایالتی و قلمروی نیز ممکن است به شما کمک کند.

تماس با مشاور یا خدمات پشتیبانی

اگر شما یا کسی دیگری را که میشناسید که فریب خورده، لطفا به داکتر، متخصص محلی و یا کسی که شما به او اعتماد دارید صحبت کنید. شما همچنان میتوانید با یکی از مشاور و یا خدمات پشتیبانی زیر تماس بگیرید.

هنگامی که شما نیاز به خدمات پشتیبانی در یک بحران دارید به شماره  13 11 14 (24/7) تماس بگیرید یا از ویب سایت www.lifeline.org.au بازدید کنید.

برای اطلاعات در مورد افسردگی و اضطراب، با beyondblue به شماره 1300 22 4636 در تماس شوید و یا از     بازدید کنید www.beyondblue.org.au

خدمات مشاوره حرفه ای رایگان از طریق تلفونی و انترنتی برای هر کسی که تحت تاثیر خودکشی شده باشد وجود دارد. خدمات تلفونی پاسخ به خودکشی: 1300 659 467

خدمات پشتیبانی ومشاوره تلیفونی و انترنتی برای جوانان بین سنین 5 و 25.

راهنمای تلفونی کودکان: 1800 55 1800

خدمات پشتیبانی تلفونی و انترنتی، اطلاعات و خدمات ارجاعی برای مردان با نگرانی های خانواده و رابطه.

 MensLine استرالیا: 1300 78 99 78

معلومات بیشتر

شما میتوانید در ویب سایت Scamwatch : www.scamwatch.gov.au/report-a-scam گزارش دهید

با خدمات رایگان را دار Scamwatch مشترک شویک: www.scamwatch.gov.au/news/subscribe-to-newsletter

Scamwatch_gov@ را در توییتر برای دریافت هشدارتقلب کاران فعلی که جامعه را هدف قرار میدهد دنبال کنید

Is this page useful?